Zgłoś usterkę

Zgłoś usterkę

Numer seryjny urządzenia znajduje się na stickerze pod urządzeniem. Przeważnie zaczyna się od: KMR... lub EKRS... lub 01...
Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość