Oficjalna strona oraz sklep Moneual Polska 馃憤

Oficjalna strona oraz sklep Moneual Polska 馃憤

Regulamin sklepu

SPIS TRE艢CI:

  1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
  2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
  4. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
  5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  6. REKLAMACJA PRODUKTU
  7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
  8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UM脫W SPRZEDA呕Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
  10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

Sklep Internetowy www.moneual.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1. Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.moneual.pl prowadzony jest przez PIOTRA KRUSZEWSKIEGO prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 INTERNATIONAL ROBOTICS BY PIOTR KRUSZEWSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cego: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci: ul. Solec 81B/A71, 00-380 Warszawa i聽adres do dor臋cze艅: ul. Solec 81B/A80, 00-380 Warszawa, NIP 1132525929, REGON 141753500, adres poczty elektronicznej: kontakt@moneual.pl, numer telefonu: 662 139 912.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, chyba 偶e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy艂膮cznie do konsument贸w albo do przedsi臋biorc贸w.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze偶eniem wyj膮tk贸w wskazanych w polityce prywatno艣ci (zawarcie umowy oraz obowi膮zki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

2.2. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej, Opera w wersji 12.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy偶szej, Safari w wersji 5.0 i wy偶szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy偶szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024脳768; (5) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.3. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post臋powania reklamacyjnego:

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. O 艂膮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

3.3.聽Procedura zawarcia Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:

4.2. Termin p艂atno艣ci:

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5.3. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

5.4. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta聽wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 7 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.6. Termin gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta聽鈥 w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, terminem gotowo艣ci do odbioru jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 1 Dnia Roboczego. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym (w szczeg贸lno艣ci w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮, kt贸ry nabywa Produkt w celu niezwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮, z tytu艂u niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Klientowi Produkt bez wad. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy z tytu艂u wady Produktu oraz uprawnie艅 Klienta s膮 okre艣lone na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej reklamacji.

6.3. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na przyk艂ad:

6.4. Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Je偶eli Klient b臋d膮cy konsumentem za偶膮da艂 wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.

6.6. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 Produkt wadliwy na adres: ul. Solec 81B/A80, 00-380 Warszawa. W przypadku Klienta b臋d膮cego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb臋d膮cego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj Produktu lub spos贸b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 Produkt Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Produkt si臋 znajduje.

7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: (1) wniosek o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego (wi臋cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi臋cej informacji na stronie inspektora w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 mi臋dzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 鈥 18:00, op艂ata za po艂膮czenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr聽dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY聽
(DOTYCZY UM脫W SPRZEDA呕Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad:

8.2. Przyk艂adowy wz贸r formularza odst膮pienia od umowy zawarty jest w za艂膮czniku na stronie:聽Formularz Zwrot贸w聽do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost臋pny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce dotycz膮cej odst膮pienia od umowy. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

8.3. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:

8.4. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

8.5. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. W przypadku dokonania p艂atno艣ci przy u偶yciu karty p艂atniczej zwrot 艣rodk贸w nast膮pi na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej, za pomoc膮 kt贸rej dokonano zap艂aty. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

8.6. Konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 Produkt na adres: ul. Solec 81B/A80, 00-380 Warszawa.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mo偶liwe koszty zwi膮zane z odst膮pieniem przez konsumenta od umowy, kt贸re obowi膮zany jest ponie艣膰 konsument:

8.9. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w i Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

9.4. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

9.5. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

9.6. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt wobec Klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.

9.7. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.

9.8. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮, a Klientem/Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.

10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami 鈥 przepisy ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami 鈥 przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

Powr贸t do g贸ry